Norsk Havseiler - og Krysserklubb ble stiftet i 1953. Klubben arbeider for fremme av tur- og kappseilas over lengre distanser. NHK arrangerer kappseilaser i samarbeide med andre innen- og utenlandske seilforeninger, mest kjent er Hollænderseilasen som er norges største regatta etter Færderseilasen. NHK's medlemmer disponerer bøyer og båtplasser i havner langs norskekysten. NHK arrangerer temakvelder med aktuelle problemstillinger innenfor regatta -og langturseiling. NHK har en egen langtursbank med erfaringsmateriale fra alle verdensdeler. NHK's medlemmer representerer noen av de mest erfarne havkapp og langturseilere både i Norge og internasjonalt.

Norwegian Ocean Racing and Cruising Club was established in 1953. The club is working to promote touring and racing regattas over long distances. NHK organizes regattas in cooperation with other domestic and foreign sailing clubs, most notably Hollænderseilasen, which is the largest regatta after the Færder Regatta. NHK´s members have access to buoys and ports along the Norwegian coast. NHK hosts themed evenings with current issues in race and long distance sailing. NHK has it's own long distance journey register with material and information from all continents. NHK's members represent some of the most experienced off-shore and long distance sailors, both in Norway and internationally.