NHK Bøyeregler

(Vedtatt av NHKs styre 9. april 1986 med endringer på Generalforsamlingen 26. mars 2009) Norsk Havseiler- og Krysserklubb har lagt ut bøyer på gunstige steder langs kysten med tillatelse av havnemyndigheter og grunneiere. Bøyene ligger på steder som er angitt i en spesiell bøyeoversikt. Bøyene, som fortrinnsvis ligger i naturhavner, er hvite eller røde og merket med klubbens emblem, samt teksten: PRIVAT NHK maks. 24 t.
1. NHK's bøyer får kun brukes av seilbåter som er under kommando av et NHK-medlem, og som fører NHK's stander. Standeren skal føres under babord saling. Båten må videre ha lett synlig navn. Kun medlemskap i NHK er ikke nok til å benytte klubbens bøyer.
2. Bøyene kan kun benyttes i inntil 24 timer, og ikke for lengre opphold.
3. NHK fraskriver seg ethvert ansvar for skader eller ulykkesforløp som måtte oppstå p.g.a. bøyehavari. Bøyene er imidlertid lagt ut med all mulig forsiktighet, og under hensyntagen til de stedlige forhold.
4. Vis hensyn mot bøyene. Medvirk til at bøyene blir brukt fornuftig, og i overensstemmelse med reglementet. Meddel NHK med en gang hvis en bøye mangler, eller driver av..
5. Medlemmer som grunnet fremskreden alder eller sviktende helse og lenger ikke kan føre en seilbåt, men har gått over til motorbåt, kan etter søknad til styret føre foreningens stander på denne, og ligge i foreningens bøyer på lik linje med seilbåter. Vedkommende skal før dette ha hatt seilbåt registrert i foreningen i minst 15 år.

Søknaden skal innsendes før
1. mai for å være gjeldene for følgende sommersesong. Dette for å kunne bekjentgjøres i NEPTUNs / Årboken som kommer ut i juni.

Avslag fra styret behøver ikke begrunnes.

6. Vis bort båter som ligger i bøyene, hvis de ikke oppfyller de krav som er nevnt i bøyereglementet. Henvis da til at bøyene er lagt ut med tillatelse av havnemyndigheter, og i overensstemmelse med deres instruksjoner.

Her kan du laste ned Bøyereglene.