Generalforsamling 2015 Dronningen 18. februar 2016 kl 18.00

Innkalling til NHK Generalforsamling kan du lese på våre medlemssider.