Bli en bøyefadder!

Har du hytte eller bor du i nærheten av en av bøyene våre? Kan du holde et lite oppsyn med "bøyen din" og melde fra om den er forsvunnet eller ødelagt?

Mange av NHKs medlemmer har gjennom sommeren uoppfordret renset bøyene for skjell o.a. når de har benyttet dem, og dette sparer klubben for mange kostnader. NHK takker for "dugnadsånden" våre medlemmer utviser!